Sebastian Skalski Infodemic during the SARS-CoV-2 coronavirus pandemic in Poland

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2022

Tom: XXVII

Numer: 4

Tytuł: Infodemic during the SARS-CoV-2 coronavirus pandemic in Poland

Autorzy: Sebastian Skalski

PFP: 435–451

DOI: 10.34767/PFP.2022.04.04

Abstrakt

Wybuchowi  pandemii  koronawirusa  SARS-CoV-2  towarzyszyło rozprzestrzenianie się wielu nieprawdziwych informacji, plotek i teorii spiskowych określanych terminem infodemia. Celem badania było określenie, z jakimi dezinformacjami na temat COVID-19 identyfikowali się Polacy podczas trzeciej fali pandemii. Ankieta składała się z części demograficznej oraz siedmiu pozycji dotyczących dezinformacji na temat pandemii. Wyniki badań wskazują, że większość respondentów uważało, że celowo manipuluje się danymi na temat zakażeń koronawirusem (71,4%) oraz że niektóre szczepionki przeciw COVID-19 są niebezpieczne (62,4%). Mężczyźni, w porównaniu do kobiet, bardziej utożsamiali się z fałszywymi informacjami, że koronawirus nie istnieje oraz nie różni się wiele od zwykłej grypy. Osoby z wykształceniem co najwyżej średnim bardziej identyfikowały się ze wszystkimi fałszywymi stwierdzeniami na temat pandemii, w porównaniu do badanych z wyższym wykształceniem. Uzyskane wyniki badań można wykorzystać w celu zapobiegania negatywnym konsekwencjom infodemii.
Słowa kluczowe: infodemia, koronawirus, COVID-19, dezinformacja