Roma Kulinicz Różnice osobowościowe między kobietami świadomie bezdzietnymi a matkami i kobietami, które chcą mieć dzieci

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2022

Tom: XXVII

Numer: 4

Tytuł: Różnice osobowościowe między kobietami świadomie bezdzietnymi a matkami i kobietami, które chcą mieć dzieci

Autorzy: Roma Kulinicz

PFP: 419–434

DOI: 10.34767/PFP.2022.04.03

Abstrakt

Kobiety, które decydują się świadomie, by nie posiadać potomstwa, są coraz liczniejszą grupą w polskim społeczeństwie. Celem badań było sprawdzenie, czy istnieją różnice osobowościowe pomiędzy matkami i kobietami, które w przyszłości chcą versus nie chcą zostać matkami. Przebadano 148 kobiet, w tym 76 należało do grupy badanej, czyli kobiet świadomie bezdzietnych, a 72 – do grupy kontrolnej. Zdecydowano podzielić grupę kontrolą na dwie: matki i kobiety, które chcą nimi zostać, ponieważ zauważono różnice istotne statystycznie między tymi grupami. Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, że kobiety z grupy badanej i kontrolnej różnią się pod względem cech osobowości, doświadczanych w dzieciństwie postaw rodzicielskich, stylu przywiązania oraz postaw życiowych.

Słowa kluczowe: bezdzietność z wyboru, polskie kobiety, dobrowolna bezdzietność, osobowość