Elżbieta Kasprzak Does listening to favourite music influence emotional experiences and reaction time of amateur drivers?

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2022

Tom: XXVII

Numer: 4

Tytuł: Does listening to favourite music influence emotional experiences and reaction time of amateur drivers?

Autorzy: Elżbieta Kasprzak

PFP: 399–418

DOI: 10.34767/PFP.2022.04.02

Abstrakt

Celem quasi-eksperymentu jest ukazanie wpływu słuchania ulubionej muzyki na doświadczane emocje oraz czas reakcji młodych kierowców amatorów przy wykonywaniu zadania o niskiej złożoności. Wykorzystując miernik czasu reakcji stosowany w badaniach psychotechnicznych kierowców, badani z grupy kontrolnej (n = 42) reagowali na bodźce świetlne i dźwiękowe w ciszy, a badani z grupy eksperymentalnej (n = 42) wykonywali to zadanie z ulubioną muzyką w tle. Wyniki: kierowcy słuchający ulubionej muzyki doświadczali częściej emocji pozytywnych i rzadziej negatywnych oraz potrzebowali więcej czasu na reakcję niż badani działający w ciszy. Efekt wydłużenia czasu reakcji podczas emocji pozytywnych jest silniejszy niż skrócenia czasu reakcji podczas emocji negatywnych. Pojedyncze emocje wywołane muzyką nie wiążą się z czasem reakcji. Wyniki wyjaśnia się w kontekście teorii pobudzenia emocjonalnego i teorii ograniczonych zasobów uwagowych.

Słowa kluczowe: muzyka w aucie, czas reakcji, emocje, zasoby uwagowe