tom XXVII / numer 3Alicja Malina, Dorota Suwalska-Barancewicz, Aleksandra Dąbrowska, Znaczenie autorytetu i społecznego dowodu słuszności w kształtowaniu postaw wobec stosowania zapłodnienia in vitro

powrót do archiwum

Abstrakt

W niniejszej pracy podjęto próbę zidentyfikowania czynników, które mogą uczestniczyć w kształtowaniu, podtrzymywaniu i zmianie postaw wobec stosowania in vitro przez niepłodne pary. Badaczki analizują znaczenie dwóch mechanizmów, tj. oddziaływania autorytetu i społecznego dowodu słuszności w procesie kształtowania postaw wobec stosowania in vitro. Zrealizowane badania objęły dwa odrębne eksperymenty. W eksperymencie 1 testowano hipotezę mówiącą, że autorytet wpływa na kształtowanie postaw wobec stosowania in vitro. W eksperymencie 2 podjęto próbę weryfikacji hipotezy mówiącej, że społeczny dowód słuszności wpływa na kształtowanie postaw wobec stosowania in vitro. W badaniu 1 wzięło udział łącznie 359 osób w wieku od 16 do 65 lat, natomiast w badaniu 2 – 124 osoby w wieku od 19 do 54 lat. Hipotezy nie zostały w pełni potwierdzone, jednak badania sugerują możliwość kształtowania postaw społecznych względem stosowania in vitro za pośrednictwem autorytetu.

Słowa kluczowe: autorytet, społeczny dowód słuszności, postawy wobec in vitro, wspomagany rozród

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2022

Tom: XXVII

Numer: 3

Tytuł: Znaczenie autorytetu i społecznego dowodu słuszności w kształtowaniu postaw wobec stosowania zapłodnienia in vitro

Autorzy: Alicja Malina, Dorota Suwalska-Barancewicz, Aleksandra Dąbrowska

PFP: 332–350

DOI: 10.34767/PFP.2022.03.05