Danuta Borecka-Biernat Avoidant coping strategy in youth in situations of social conflict in the context of modelling influence of the parents

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2022

Tom: XXVII

Numer: 2

Tytuł: Avoidant coping strategy in youth in situations of social conflict in the context of modelling influence of the parents

Autorzy: Danuta Borecka-Biernat

PFP: 240–257

DOI: https://doi.org/10.34767/PFP.2022.02.06

Abstrakt

Celem badań było poszukiwanie rodzinnej etiologii strategii unikowego radzenia sobie dorastającej młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego tkwiącej w unikowym wzorze reagowania rodziców na sytuację konfliktu społecznego. W badaniach posłużono się Kwestionariuszem strategii radzenia sobie rodziców w sytuacji konfliktu społecznego (KSRwSK) D. Boreckiej-Biernat i Kwestionariuszem do badania strategii radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego (KSMK) D. Boreckiej-Biernat. Badania empiryczne przeprowadzono w szkołach gimnazjalnych. Objęły one 893 adolescentów (468 dziewczynek i 425chłopców) w wieku 13–15 lat. Analiza materiału badawczego wykazała, że matka oraz ojciec postrzegani są jako stosujący w sytuacjach utrudniających dążenie do celu strategię unikową i przyczyniają się do modelowania u dziewcząt i chłopców strategii polegającej na unikowym zachowaniu, wykorzystywanej w sytuacji konfliktu społecznego.

Słowa kluczowe: dorastająca młodzież, modelowanie zachowania, strategia unikowego radzenia sobie, sytuacja konfliktu społecznego