Iwona Grzegorzewska, Beata Pastwa-Wojciechowska Czy uzależnienie ma płeć? – analiza różnic międzypłciowych i ich znaczenie dla profilaktyki

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2022

Tom: XXVII

Numer: 2

Tytuł: Czy uzależnienie ma płeć? – analiza różnic międzypłciowych i ich znaczenie dla profilaktyki

Autorzy: Iwona Grzegorzewska, Beata Pastwa-Wojciechowska

PFP: 221–239

DOI: https://doi.org/10.34767/PFP.2022.02.05

Abstrakt

We współczesnym świecie z jednej strony pełnym dostępności do różnego typu dóbr, z drugiej pełnym napięcia, stresu, pogoni za sukcesem oraz deficytu czasu i sił regulowanie uczuć za pomocą różnego typu używek lub zachowań staje się poważnym problemem społecznym. Mimo przynależności do tego samego gatunku kobiety i mężczyźni różnią się między sobą pod wieloma względami. Różnice te dotyczą nie tylko budowy anatomicznej, ale sięgają o wiele głębiej. Dotychczasowe badania prowadzone w obszarze uzależnień wskazują np., że istnieje wyraźna zależność między płcią a podatnością jednostki na różnego typu uzależnienia, zarówno substancjalne, jak i behawioralne. To zróżnicowanie podatności ma swoje konsekwencje w przebiegu zaburzeń o podłożu uzależnienia, w sile i rodzaju doświadczanych konsekwencji, a także w skuteczności profilaktyki i terapii. Artykuł dotyczy czynników warunkujących zróżnicowaną podatność kobiet i mężczyzn na wybrane rodzaje uzależnień i związanych z tym konsekwencji biologicznych, psychologicznych i społecznych.

Słowa kluczowe: podatność, uzależnienia, płeć