Bartosz Kwiatkowski Przeżycia traumatyczne osób pozbawionych wolności i ich konsekwencje: funkcjonalne wsparcie psychologiczne i społeczne dla osadzonych po doznanej traumie

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2022

Tom: XXVII

Numer: 2

Tytuł: Przeżycia traumatyczne osób pozbawionych wolności i ich konsekwencje: funkcjonalne wsparcie psychologiczne i społeczne dla osadzonych po doznanej traumie

Autorzy: Bartosz Kwiatkowski

PFP: 202–220

DOI: https://doi.org/10.34767/PFP.2022.02.04

Abstrakt

W historii osób karanych sądownie nietrudno doszukać się licznych przyczyn i skutków traumatycznych doświadczeń. Koncepcje teoretyczne oraz badania empiryczne dostarczają dowodów, iż trauma więźniów ma podłoże środowiskowe, a zatem może być powiązana z przemocą zaznaną w zakładzie karnym. Należy zaznaczyć, że trauma jest jednym z powodów występowania zarówno zachowań niedostosowanych społecznie, jak i celowego popełniania przez ludzi różnych przestępstw. W związku z tym wdrożenie innowacyjnych i jednocześnie skutecznych interwencji psychokorekcyjnych wobec skazanych po przebytej traumie jest ważnym wyzwaniem dla praktyków więziennych. W polskim systemie penitencjarnym zasadne wydaje się stosowanie pomocy terapeutycznej opartej na teorii poznawczo-behawioralnej, wspartej modelem poradnictwa ukierunkowanego na poszukiwanie bezpieczeństwa. Szczególnie istotne jest również oferowanie profesjonalnego wsparcia psychologicznego i społecznego byłym więźniom, którzy w swojej codzienności zmagają się z nawracającymi symptomami traumy oraz problemami dotyczącymi ponownego przystosowania się do życia na wolności.