Karolina Kaliszewska Zaangażowanie rodzicielskie matek i ojców osób z niepełnosprawnością intelektualną z zespołem Downa w cyklu życia rodzin

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2022

Tom: XXVII

Numer: 2

Tytuł: Zaangażowanie rodzicielskie matek i ojców osób z niepełnosprawnością intelektualną z zespołem Downa w cyklu życia rodzin

Autorzy: Karolina Kaliszewska

PFP: 160–181

DOI: https://doi.org/10.34767/PFP.2022.02.02

Abstrakt

Celem podjętych badań było ustalenie i porównanie zależności pomiędzy ogólnym wynikiem zaangażowania rodzicielskiego i trzech jego wymiarów, tj. zaangażowania behawioralnego, zaangażowania walencyjnego oraz zaangażowania poznawczo-emocjonalnego. Badanymi byli rodzice osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym z zespołem Downa. Zmiennymi moderującymi badany związek były etapy cyklu życia rodziny oraz płeć rodzica. W badaniu wzięło udział 120 rodziców osób z zespołem Downa z terenu województwa zachodniopomorskiego. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały wysoki poziom ogólnego wyniku zaangażowania rodzicielskiego u wszystkich badanych oraz wysoki poziom każdego z trzech wymiarów zaangażowania rodzicielskiego. Biorąc pod uwagę płeć rodzica, materiał empiryczny ujawnił istotną różnicę tylko w przypadku zaangażowania behawioralnego na rzecz matek. Nieistotne różnice wystąpiły pomiędzy ogólnym zaangażowaniem i jego wymiarami w poszczególnych fazach życia rodziny.

Słowa kluczowe: rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością, zespół Downa, zaangażowanie rodzicielskie, cykl życia rodziny