Sylwia Przewoźnik, Waldemar Filipek Rola psychologa w procesie resocjalizacji osób nieletnich w świetle badań własnych

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2022

Tom: XXVII

Numer: 2

Tytuł: Rola psychologa w procesie resocjalizacji osób nieletnich w świetle badań własnych

Autorzy: Sylwia Przewoźnik, Waldemar Filipek

PFP: 131–159

DOI: https://doi.org/10.34767/PFP.2022.02.01

Abstrakt

Artykuł odzwierciedla rezultaty badań przeprowadzonych w pięciu młodzieżowych ośrodkach wychowawczych na terenie Małopolski. Celem publikacji jest przyjrzenie się roli psychologa w procesie resocjalizacji nieletnich. Podjęta w niniejszej pracy problematyka wydaje się szczególnie istotna, gdyż w Polsce dokonują się obecnie zasadnicze zmiany w zakresie modelu pracy resocjalizacyjnej z młodzieżą niedostosowaną społecznie. Zmiany te są warunkiem podniesienia efektywności oddziaływań resocjalizujących, które obecnie ocenia się jako niezadowalające. Uzyskane wyniki badań mogą posłużyć jako materiał do opracowania metod i form oddziaływań w pracy dydaktyczno-wychowawczej z młodzieżą nieprzystosowaną społecznie. Problematyka podjęta w artykule wydaje się nader aktualna i zdecydowanie wymaga głębszych i wieloaspektowych analiz.
Słowa kluczowe: psycholog, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, metodyka resocjalizacji, oddziaływania resocjalizacyjne, terapia w resocjalizacji, niedostosowanie społeczne