Bartosz Bagrowski Stres, aktywność fizyczna i jakość snu a pamięć prospektywna i retrospektywna u studentów kierunków medycznych

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2022

Tom: XXVII

Numer: 1

Tytuł: Stres, aktywność fizyczna i jakość snu a pamięć prospektywna i retrospektywna u studentów kierunków medycznych

Autorzy: Bartosz Bagrowski

PFP: 45–61

DOI: https://doi.org/10.34767/PFP.2022.01.03

Abstrakt

Pamięć ma swoje podłoże w plastyczności układu nerwowego. Stres, aktywność fizyczna i sen to czynniki najczęściej prezentowane jako modulatory neuroplastyczności i pamięci, bowiem oddziałują one na układ nerwowy na poziomie molekularnym, systemowym oraz poznawczym. Niniejsza praca prezentuje dane wynikające ze zbadania poziomu stresu, aktywności fizycznej i jakości snu oraz ich związku z pamięcią prospektywną i retrospektywną. Wykazano umiarkowaną ujemną korelację (r = –,44) pomiędzy poziomem aktywności fizycznej a zaburzeniami pamięci prospektywnej i retrospektywnej, a także umiarkowaną korelację dodatnią (r = ,58) pomiędzy zaburzeniami snu a zaburzeniami pamięci. Nie wykazano związku liniowego (r = ,15) pomiędzy poziomem spostrzeganego stresu a zaburzeniami pamięci prospektywnej i retrospektywnej. Może być to jednak związane z wysokim ogólnym poziomem spostrzeganego stresu prezentowanym przez grupę badaną.

Słowa kluczowe: neuroplastyczność, pamięć, procesy poznawcze