Aneta Bartnicka-Michalska Siła woli jako mediator między motywacją hubrystyczną a poziomem subiektywnego dobrostanu artystów interpretatorów

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2022

Tom: XXVII

Numer: 1

Tytuł: Siła woli jako mediator między motywacją hubrystyczną a poziomem subiektywnego dobrostanu artystów interpretatorów

Autorzy: Aneta Bartnicka-Michalska

PFP: 23–44

DOI: https://doi.org/10.34767/PFP.2022.01.02

Abstrakt

Celem artykułu jest określenie, czy siła woli rozumiana zgodnie z koncepcją sprawności woli, jako pochodna zdolności sprawowania kontroli nad sobą i sprawowania kontroli nad otoczeniem, jest mediatorem w relacji między motywacją hubrystyczną i wymiarami: osobowościowym, społecznym oraz emocjonalnym subiektywnego dobrostanu. Opierając się na informacjach zawartych w literaturze tematu, spodziewano się, że pozytywna relacja między motywacją hubrystyczną a trzema wymiarami dobrostanu przestanie być istotna lub ulegnie osłabieniu po uwzględnieniu siły woli. W celu zweryfikowania postawionych hipotez zbadano grupę artystów interpretujących (interpreters): 73 chórzystów, 38 tancerzy i 22 muzyków (N = 133). Wszyscy badani wypełniali: Kwestionariusz Skalę Motywacji Mocy (SMM), Skalę Sprawności Woli (SSW) i Kwestionariusz do Badania Samopoczucia (KBS). Uzyskane wyniki potwierdziły sformułowane hipotezy. Uzyskane wyniki poddano dyskusji.

Słowa kluczowe: siła woli, motywacja hubrystyczna, subiektywny dobrostan, artyści interpretujący