Weronika D. Trzmielewska, Paweł Brzóska How behavioral mimicry influences impression formation processes: a positive impression bias

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2022

Tom: XXVII

Numer: 1

Tytuł: How behavioral mimicry influences impression formation processes: a positive impression bias

Autorzy: Weronika D. Trzmielewska, Paweł Brzóska

PFP: 5–22

DOI: https://doi.org/10.34767/PFP.2022.01.01

Abstrakt

Celem badania było sprawdzenie wpływu naśladownictwa (mimikry) na proces formowania pierwszego wrażenia o nieznajomej osobie, na podstawie przedstawionego opisu niejednoznacznego jej zachowania (badani mogli zakwalifikować zachowanie nieznajomego jako pozytywnie bądź negatywnie). Uczestnicy (N = 115) byli naśladowani lub nie byli naśladowani przez asystenta badacza. Następni zapoznali się z niejednoznacznym opisem zachowania osoby, i byli instruowani, aby (1) zaproponować trzy cechy, które najadekwatniej oddają charakterystykę osoby, (2) ocenić prawdziwość czterech par cech nieznajomego (każda z par zawierała cechę o pozytywnym vs. negatywnym wartościowaniu). Naśladowani opisywali osobę przychylniej w przypadku pierwszej oferowanej cechy (pod względem pozytywnego wartościowania, ale też nacechowania na wymiarze wspólnotowym i sprawczym). Nie stwierdzono różnic międzygrupowych  dla  drugiej  i  trzeciej  proponowanej  cechy  ani  indeksu  pozytywnego  wartościowania cech (średniej wartości z trzech cech). W obu warunkach oferowane cechy nieznajomego były silniej nacechowane poprzez wymiar sprawczy niż wspólnotowy. W przypadku ocen osoby nieznajomej w zadaniu zamkniętym naśladownictwo wpłynęło na oceny cech o wartościowaniu negatywnym (lekkomyślność i zarozumiałość), nie miało natomiast wpływu na oceny cech o wartościowaniu pozytywnym. W artykule omówiono implikacje wynikające z automatycznej aktywizacji procesów przetwarzania informacji społecznych.

Słowa kluczowe: formowanie pierwszego wrażenia, przynależność społeczna, mimikra, sprawczość i wspólnotowość