Kamila Litwic-Kaminska, Martyna Kotyśko Opracowanie treningu relaksacyjnego w formie nagrania audio (SAT-relax) na podstawie założeń treningu autogennego Schultza*

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2021

Tom: XXVI

Numer: 4

Tytuł: Opracowanie treningu relaksacyjnego w formie nagrania audio (SAT-relax) na podstawie założeń treningu autogennego Schultza*

Autorzy: Kamila Litwic-Kaminska, Martyna Kotyśko

PFP: 421–432

DOI: https://doi.org/10.34767/PFP.2021.04.04

Abstrakt

Głównym celem artykułu było opisanie założeń i procedury przygotowania zmodyfikowanej (skróconej) wersji treningu autogennego Schultza w formie nagrania audio (nazwanego SAT-relax). W pierwszej kolejności przedstawione zostały założenia treningu autogennego opracowanego przez Schultza. Po drugie, opisano przygotowanie i treść nagrania audio, wskazując na związek z oryginalnym treningiem autogennym Schultza. Następnie przedstawiono proces doboru podkładu muzycznego (kierując się kryteriami technicznymi wskazanymi w literaturze oraz oceną merytoryczną sędziów kompetentnych). W artykule przedstawiono również przegląd korzyści wynikających z treningu autogennego oraz wskazań i przeciwwskazań do jego stosowania.

Słowa kluczowe: trening autogenny, relaksacja, trening mentalny