Paulina Szymańska Być (online) czy nie być? Proces cyfryzacji życia rodzinnego w perspektywie psychologicznej

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2021

Tom: XXVI

Numer: 4

Tytuł: Być (online) czy nie być? Proces cyfryzacji życia rodzinnego w perspektywie psychologicznej

Autorzy: Paulina Szymańska

PFP: 398–420

DOI: https://doi.org/10.34767/PFP.2021.04.03

Abstrakt

Szybki rozwój technologiczny wpłynął na każdy aspekt życia człowieka: sferę zawodową i prywatną, funkcjonowanie indywidualne i w grupie społecznej. Internet oraz urządzenia komunikacyjne ułatwiły zdobywanie informacji oraz nawiązywanie i podtrzymywanie relacji, choć jedno i drugie obarczone

jest ryzykiem wynikającym ze specyfiki danego medium. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie procesu cyfryzacji życia rodzinnego i ukazanie podstawowych obszarów wpływu technologii na relację partnerską oraz relację rodzice – dzieci. Ponadto zaprezentowany zostanie w nim również model teoretyczny Couple and Family Technology Framework autorstwa Katherine Hertlein i Markie Blumer scalający dotychczasową wiedzę na temat związku nowych mediów z systemem rodzinnym.

Słowa kluczowe: rodzina, media społecznościowe, Internet, rodzice, dzieci, partnerzy