Sebastian Skalski COVID-19 related fear during the economic freeze in Poland

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2021

Tom: XXVI

Numer: 3

Tytuł: COVID-19 related fear during the economic freeze in Poland

Autorzy: Sebastian Skalski

PFP: 311–329

DOI: https://doi.org/10.34767/PFP.2021.03.05

Abstrakt

Celem badania było zidentyfikowanie obaw związanych z COVID-19 w końcowej fazie zamrożenia gospodarki w Polsce. Skonstruowana ankieta zawierała część demograficzną oraz 21 pytań, w tym 8 związanych z doświadczanymi obawami. Do oceny związku pomiędzy obawami badanych a poszczególnymi zmiennymi zastosowano test niezależności chi-kwadrat. Wyniki badań wskazują, że większość respondentów obawiała się wpływu pandemii na polską gospodarkę oraz zakażenia swoich bliskich. Kobiety częściej od mężczyzn obawiały się negatywnych konsekwencji pandemii. Respondenci z wyższym wykształceniem i powyżej 30. roku życia częściej zgłaszali obawy przed zakażeniem koronawirusem. Osoby pracujące częściej wyrażały strach przed utratą pracy lub obniżeniem wynagrodzeń. Badania wskazują, że utrzymująca się pandemia może negatywnie wpłynąć na wiele sfer ludzkiego życia, w tym na zdrowie psychiczne. Uzyskane dane można wykorzystać w celu łagodzenia negatywnych skutków pandemii w określonych grupach ryzyka.

Słowa kluczowe: obawy, zdrowie psychiczne, pandemia, ankieta, COVID-19