tom XXVI / numer 3Monika Berej, Andrzej Sękowski, Siła efektu zastosowania komunikatów perswazyjnych indukujących perfekcjonizm i nadzieję na sukces u sportowców

powrót do archiwum

Abstrakt

Celem przeprowadzonych badań było określenie siły efektu komunikatów perswazyjnych indukujących perfekcjonizm i nadzieję na sukces u sportowców. Pierwszy etap badawczy polegał na wyborze komunikatów perswazyjnych przez sędziów kompetentnych. W drugim etapie badawczym zastosowano procedurę pre-test i post-test. Użyto Kwestionariusza Perfekcjonizmu w Sporcie oraz Kwestionariusz Nadziei na Sukces. Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała istotny statystycznie wzrost poziomu perfekcjonizmu w sporcie (r = –,56) i nadziei na sukces (r = –,52) po zastosowaniu wyżej wymienionych komunikatów w stosunku do piłkarzy nożnych.

Słowa kluczowe: perfekcjonizm w sporcie, nadzieja na sukces, sportowcy, komunikacja perswazyjna

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2021

Tom: XXVI

Numer: 3

Tytuł: Siła efektu zastosowania komunikatów perswazyjnych indukujących perfekcjonizm i nadzieję na sukces u sportowców

Autorzy: Monika Berej, Andrzej Sękowski

PFP: 298–310

DOI: 10.34767/PFP.2021.03.04