Łukasz Kapica Czy zmniejszanie wymagań stanowi kategorię przekształcania pracy i wiąże się z zaangażowaniem w pracę?

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2021

Tom: XXVI

Numer: 3

Tytuł: Czy zmniejszanie wymagań stanowi kategorię przekształcania pracy i wiąże się z zaangażowaniem w pracę?

Autorzy: Łukasz Kapica

PFP: 277–297

DOI: https://doi.org/10.34767/PFP.2021.03.03

Abstrakt

Przekształcaniem pracy (Job Crafting) nazywane są zachowania zmierzające do modyfikacji właściwości pracy inicjowane przez samych pracowników. Istnieją różne modele opisujące to zjawisko, jednym z nich jest koncepcja oparta na modelu wymagania w pracy – zasoby. W modelu tym na przekształcanie pracy składają się zwiększanie zasobów strukturalnych i społecznych, zwiększanie wymagań – wyzwań i zmniejszanie wymagań – przeszkód. Ostatni z tych wymiarów jest przedmiotem wielu polemik. W niniejszym badaniu postanowiono zweryfikować, czy zmniejszanie wymagań stanowi jeden z rodzajów przekształcania pracy. W badaniu wzięło udział 500 pracowników w wieku od 18 do 35 lat. Przeprowadzona konfirmacyjna analiza czynnikowa potwierdziła strukturę czynnikową modelu zawierającego zmniejszanie wymagań. Ponadto przeprowadzona analiza regresji z efektem mediacji wykazała, że im wyższy poziom zmniejszania wymagań, tym niższy poziom stresu i wypalenia, a następnie większe zaangażowanie w pracę. Zatem badanie wspiera model przekształcania pracy uwzględniający zmniejszanie wymagań.

Słowa kluczowe: przekształcanie pracy, kształtowanie pracy, zaangażowanie w pracę, model wymagania w pracy – zasoby, psychologia pracy