tom XXVI / numer 2Sławomir Ślaski, Transgresja i psychoterapia humanistyczna

powrót do archiwum

Abstrakt

Artykuł przybliża ideę transgresji w psychologii, szczególnie w psychologii humanistycznej, ale również zaprezentowano polską koncepcję psychotransgresji J. Kozieleckiego (2001). Na podstawie tej koncepcji przedstawiono propozycję psychoterapii transgresyjnej i jej praktyczne zastosowanie w utrzymywaniu abstynencji alkoholowej.

Słowa kluczowe: transgresja, psychoterapia humanistyczna

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2021

Tom: XXVI

Numer: 2

Tytuł: Transgresja i psychoterapia humanistyczna

Autorzy: Sławomir Ślaski

PFP: 141–152

DOI: 10.34767/PFP.2021.02.02