tom XXVI / numer 2Agnieszka Żmuda, Andrzej Sękowski, Mediacyjna rola inteligencji emocjonalnej w związkach temperamentu z potrzebą poznania u osób z wysokimi osiągnięciami akademickimi

powrót do archiwum

Abstrakt

Celem badań było sprawdzenie, czy inteligencja emocjonalna uczestniczy w roli mediatora w warunkowaniu potrzeby poznania przez temperament (przez aktywność, wytrzymałość i reaktywność emocjonalną). W badaniach wzięło udział 102 stypendystów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe. Zastosowano trzy narzędzia badawcze: Kwestionariusz Potrzeby Poznania (polska adaptacja), Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu (R) oraz Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej. Wyniki badań wykazały mediacyjną rolę inteligencji emocjonalnej w relacji temperamentu i potrzeby poznania u osób z wysokimi osiągnięciami akademickimi. Oznacza to, że temperament warunkuje potrzebę poznania w sposób bezpośredni oraz pośredni – w drodze kształtowania zdolności emocjonalnych jednostki. Aktywność oraz wytrzymałość wzmacniają rozwój inteligencji emocjonalnej i mają pozytywny wpływ na potrzebę poznania. Reaktywność emocjonalna osłabia zdolności IE i negatywnie wpływa na potrzebę poznania.

Słowa kluczowe: potrzeba poznania, inteligencja emocjonalna, temperament, osiągnięcia akademickie

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2021

Tom: XXVI

Numer: 2

Tytuł: Mediacyjna rola inteligencji emocjonalnej w związkach temperamentu z potrzebą poznania u osób z wysokimi osiągnięciami akademickimi

Autorzy: Agnieszka Żmuda, Andrzej Sękowski

PFP: 123–140

DOI: 10.34767/PFP.2021.02.01