Łukasz Nikel Polska adaptacja Skali do badania motywacji uczniów w szkole podstawowej

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2021

Tom: XXVI

Numer: 1

Tytuł: Polska adaptacja Skali do badania motywacji uczniów w szkole podstawowej

Autorzy: Łukasz Nikel

PFP: 97–112

DOI: https://doi.org/10.34767/PFP.2021.01.06

Abstrakt

Celem przeprowadzonego badania była polska adaptacja brazylijskiej skali Escala de Motivação de Estudantes do Ensino Fundamental, która umożliwia pomiar motywacji w ramach teorii autodeterminacji. Pozycje testowe zostały przetłumaczone z brazylijskiego oryginału. Na próbie 433 uczniów (213 dziewcząt, 220 chłopców) trzeciej i czwartej klasy szkoły podstawowej sprawdzono właściwości psychometryczne metody. Wyniki konfirmacyjnej analizy czynnikowej (CFA) potwierdziły rozwiązania czynnikowe z wersji oryginalnej – amotywację, regulację zewnętrzną, regulację introjekcyjną, regulację identyfikacyjną i motywację wewnętrzną. Analiza rzetelności charakteryzowała się wysoką zgodnością wewnętrzną poszczególnych podskal. Znaleziono istotne różnice ze względu na płeć oraz klasę, co jest potwierdzeniem trafności teoretycznej metody oraz wskazuje dalsze kierunki badań. Wyniki badania walidacyjnego dają podstawy do stosowania polskiej wersji skali w badaniach naukowych uczniów w wieku szkolnym.

Słowa kluczowe: motywacja wewnętrzna, motywacja zewnętrzna, teoria autodeterminacji, motywacja uczniów, wiek szkolny