Mariusz Cieślak, Paulina Golińska, Olimpia Hubert Mental health and the perceived consequences of the SARS-CoV-2

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2021

Tom: XXVI

Numer: 1

Tytuł: Mental health and the perceived consequences of the SARS-CoV-2

Autorzy: Mariusz Cieślak, Paulina Golińska, Olimpia Hubert

PFP: 73–96

DOI: https://doi.org/10.34767/PFP.2021.01.05

Abstrakt

Cel: Celem badania jest weryfikacja spostrzeganych społecznie skutków i potencjalnych zagrożeń wynikających z ekspansji wirusa SARS-CoV-2 oraz związanych z nią działań ograniczających gospodarkę oraz dystansowania społecznego.

Materiał i metoda: W badaniu wzięło udział 760 osób: 380 osób deklarujących diagnozę co najmniej jednego zaburzenia psychicznego oraz 380 osób bez zaburzeń. Badanie zostało przeprowadzone w wersji online (ankieta internetowa). Dane zbierano w czasie dwóch tygodni (od 6.04.2020 do 24.04.2020) – w okresie obowiązywania najbardziej restrykcyjnych ograniczeń związanych z COVID-19.

Wyniki: Sprawdzono, czy istnieją związki między zdrowiem psychicznym a spostrzeganymi skutkami pandemii u 760 osób. Uzyskane wyniki wskazują, że ⅘ badanych osób odznacza się większą obawą o śmierć bliskiej osoby, ⅗ z nich odczuwa lęk wynikający z obawy związanej z niewydolnością służby zdrowia i własnego zarażenia. Szczegółowa analiza danych z uwzględnieniem podziału na osoby z diagnozą i bez diagnozy wykazała, że badani ze zdiagnozowaną chorobą psychiczną charakteryzują się wyższym poziomem obaw dotyczących analizowanych konsekwencji pandemii. Przeprowadzone testy chi-kwadrat wskazały, że osoby z diagnozą odznaczają się większą obawą o własną śmierć, zaostrzenie restrykcji dotyczących izolacji, niewydolnością służby zdrowia, izolacją społeczną i samotnością, pogorszeniem relacji rodzinnych oraz połączeniem opieki and dziećmi z wykonywaną pracą. Połowa badanych osób ze stwierdzonymi zaburzeniami psychicznymi wskazała na znaczące nasilenie objawów choroby w trakcie trwania pandemii.

Wnioski: Wysokie rozpowszechnienie deklarowanych lęków, w tym obaw o zdrowie psychiczne wskazuje na potrzebę podjęcia szeroko zakrojonych działań profilaktycznych w celu ochrony zdrowia psychicznego.

Słowa kluczowe: COVID-19, zaburzenia psychiczne, zdrowie psychiczne