Katarzyna Marchewka, Maria Amin Społeczno-kulturowe uwarunkowania relacji psychoterapeutycznej zawieranej z osobami wywodzącymi się z arabsko-muzułmańskiego kręgu kulturowego

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2021

Tom: XXVI

Numer: 1

Tytuł: Społeczno-kulturowe uwarunkowania relacji psychoterapeutycznej zawieranej z osobami wywodzącymi się z arabsko-muzułmańskiego kręgu kulturowego

Autorzy: Katarzyna Marchewka, Maria Amin

PFP: 58–72

DOI: https://doi.org/10.34767/PFP.2021.01.04

Abstrakt

Artykuł ma na celu ukazanie specyfiki relacji terapeutycznej nawiązywanej z pacjentami wywodzącymi się z arabsko-muzułmańskiego kręgu kulturowego. Na podstawie wybranej literatury anglojęzycznej, dotyczącej udzielania opieki psychoterapeutycznej osobom pochodzącym z kultury arabsko-muzułmańskiej, omówione zostaną następujące zagadnienia: (1) podstawowe wartości wywodzące się w religii islamskiej, które mogą mieć wpływ na przekonania pacjenta, (2) postrzeganie zaburzeń psychicznych i opieka nad osobami cierpiącymi na problemy natury psychicznej w tym kręgu kulturowym oraz (3) wpływ wybranych cech charakterystycznych dla kultury arabskiej / muzułmańskiej na współpracę pomiędzy pacjentem a terapeutą. Poruszone zostanie również zagadnienie wrażliwej kulturowo terapii poznawczo-behawioralnej i jej zastosowań w pracy z pacjentem wywodzącym się z kultury arabsko-muzułmańskiej.

Słowa kluczowe: kultura arabska, relacja psychoterapeutyczna, percepcja zaburzeń psychicznych