Mariya Alekseevna Abramova, Vsevolod Grigor’evich Kostyuk, Galina Savitovna Goncharova Studying the influence of linguocultural environment specifics on interethnic settings of young people: The methodological foundations

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2021

Tom: XXVI

Numer: 1

Tytuł: Studying the influence of linguocultural environment specifics on interethnic settings of young people: The methodological foundations

Autorzy: Mariya Alekseevna Abramova, Vsevolod Grigor’evich Kostyuk, Galina Savitovna Goncharova

PFP: 30–39

DOI: https://doi.org/10.34767/PFP.2021.01.02

Abstrakt

W artykule określono metodologiczne podstawy badania wpływu specyfiki językowej i kulturowej środowiska na postawy międzyetniczne młodzieży. Dokonano analizy treści pojęć „środowisko społeczne”, „środowisko kulturowe” i „środowisko językowe”, wyjaśniono treść pojęcia „środowisko językowe i kulturowe”. Określono także specyfikę, poziomy, typy i mechanizm wpływu środowiska językowego i kulturowego na kształtowanie się postaw osobistych w relacjach międzyetnicznych. Zwrócono uwagę na czynniki i wskaźniki społeczne, którymi posługują się autorzy w realizowanych programach teoretycznych i empirycznych badań wpływu specyfiki środowiska językowo-kulturowego na interakcje międzyetniczne młodzieży w rejonach Syberii. Podano przykład wykorzystania wybranych kryteriów do porównania dwóch typów polityki językowej w regionach Syberii.

Słowa kluczowe: środowisko językowe i kulturowe, specyfika środowiska, postawy międzyetniczne młodzieży, czynniki, wpływ środowiska na postawy, wskaźniki społeczne