tom XXV / numer 4Bartosz Kwiatkowski, Rola cech temperamentalnych w kształtowaniu proaktywności skazanych odbywających karę pozbawienia wolności

powrót do archiwum

Abstrakt

Od kilku lat idea proaktywnych działań skazanych jest przedmiotem badań empirycznych oraz deliberacji teoretycznych. W związku z rosnącym zainteresowaniem cechami ukształtowanymi genetycznie, które przyczyniają się pośrednio lub bezpośrednio do konstruktywnych zmian środowiskowych, w przedstawianym badaniu podjęto próbę ustalenia potencjalnych zależności pomiędzy cechami temperamentu a proaktywnością skazanych mężczyzn. Przeprowadzone analizy statystyczne wykazały, że aktywność i towarzyskość ma związek z proaktywnością osób pierwszy raz karanych, natomiast w przypadku recydywistów zauważono zależność pomiędzy ich towarzyskością a proaktywnością.

Słowa kluczowe: temperament, proaktywność, skazani pierwszy raz karani, recydywiści

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2020

Tom: XXV

Numer: 4

Tytuł: Rola cech temperamentalnych w kształtowaniu proaktywności skazanych odbywających karę pozbawienia wolności

Autorzy: Bartosz Kwiatkowski

PFP: 469–488

DOI: 10.14656/PFP20200406