tom XXV / numer 4Wojciech Napora, Andrzej Sękowski, Różnice psychologiczne pomiędzy aktorami teatralnymi a iluzjonistami w zakresie kompetencji społecznych i inteligencji emocjonalnej

powrót do archiwum

Abstrakt

Inteligencja emocjonalna to zespół zdolności odpowiedzialnych za rozpoznawanie emocji, ich kontrolę, rozumienie oraz empatię. Kompetencje społeczne dotyczą efektywnego funkcjonowania w sytuacjach wymagających asertywności, intymności oraz w sytuacjach ekspozycji społecznej. Celem badań było sprawdzenie, czy grupa aktorów teatralnych (N = 52) różni się od grupy iluzjonistów (N = 53) pod względem inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych – zmiennych, które są istotne z punktu widzenia wykonawstwa scenicznego i zawodów artystycznych. Ponadto sprawdzono, jak grupa artystów scenicznych (aktorzy teatralni i iluzjoniści ujęci razem; N = 105) różni się od osób niewystępujących (N = 105) w zakresie analizowanych zmiennych. Badania porównawcze aktorów i iluzjonistów wykazały istotne różnice w skali rozumienia emocji i kompetencji związanych z sytuacjami wymagającymi asertywności.

Słowa kluczowe: aktorstwo, sztuka iluzji, inteligencja emocjonalna, kompetencje społeczne

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2020

Tom: XXV

Numer: 4

Tytuł: Różnice psychologiczne pomiędzy aktorami teatralnymi a iluzjonistami w zakresie kompetencji społecznych i inteligencji emocjonalnej

Autorzy: Wojciech Napora, Andrzej Sękowski

PFP: 450–468

DOI: 10.14656/PFP20200405