tom XXV / numer 4Małgorzata Wyszogrodzka, Małgorzata Woźniak-Prus, Inteligencja emocjonalna i wsparcie społeczne a prężność u nastolatków w okresie wczesnej adolescencji

powrót do archiwum

Abstrakt

Celem badania było poszukiwanie związków pomiędzy inteligencją emocjonalną oraz wsparciem społecznym a prężnością w grupie nastolatków. W badaniu uczestniczyło 132 adolescentów (75 dziewcząt i 57 chłopców) w wieku od 15 do 17 lat. Użyto następujących narzędzi kwestionariuszowych: Skala Pomiaru Prężności (SPP-18), Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej (INTE), Skala Wsparcia Społecznego. Otrzymane wyniki wskazują, iż inteligencja emocjonalna jest istotnie dodatnio związana z prężnością u zbadanej młodzieży, przy czym wykorzystywanie emocji w celu wspomagania myślenia i działania okazało się czynnikiem silniej związanym z prężnością niż umiejętność rozpoznawania emocji. W przeciwieństwie do zakładanego kierunku zależności prężność była w większym stopniu związana ze wsparciem ze strony rodziców/opiekunów niż przyjaciół/znajomych czy nauczycieli. Najsilniejsze korelacje z prężnością wykazano w przypadku wsparcia emocjonalnego i wartościującego od rodziców. Analiza regresji wykazała, że im wyższa inteligencja emocjonalna i wsparcie wartościujące od rodziców oraz niższe wsparcie instrumentalne, tym wyższa prężność młodzieży. Wnioski płynące z uzyskanych wyników mogą być pomocne przy tworzeniu programów promocji zdrowia psychicznego wśród młodzieży.

Słowa kluczowe: prężność, inteligencja emocjonalna, wsparcie społeczne, rodzice, młodzież

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2020

Tom: XXV

Numer: 4

Tytuł: Inteligencja emocjonalna i wsparcie społeczne a prężność u nastolatków w okresie wczesnej adolescencji

Autorzy: Małgorzata Wyszogrodzka, Małgorzata Woźniak-Prus

PFP: 431–449

DOI: 10.14656/PFP20200404