tom XXV / numer 4Alicja Malina, Dorota Suwalska-Barancewicz, Znaczenie wsparcia społecznego dla dobrostanu psychicznego osób leczących się z powodu niepłodności

powrót do archiwum

Abstrakt

Prezentowane badania obejmują analizę związku wsparcia społecznego i odczuwanego dobrostanu psychicznego wśród kobiet i mężczyzn zmagających się z niepłodnością. Założenie dotyczące znaczenia wsparcia społecznego dla dobrostanu psychicznego zostało zaczerpnięte z literatury przedmiotu wskazującej, że procesy wsparcia społecznego stanowią pierwszy krok, aby pomóc niepłodnym parom radzącym sobie z niepłodnością. W badaniach wykorzystano Kwestionariusz Wsparcia Społecznego K-Wspo autorstwa Sommera i Fydricha 1989 w polskiej adaptacji Zygfryda Juczyńskiego (w druku) do oceny wsparcia społecznego oraz Skalę Psychological Well-Being of Carol Ryff w polskiej adaptacji Karaś i Cieciucha (2017) do diagnozy odczuwanego dobrostanu psychicznego. W badaniach wzięło udział 98 osób (50 kobiet i 48 mężczyzn) zmagających się z problemem niepłodności. Badania wskazują na znaczenie poszczególnych rodzajów wsparcia (emocjonalnego, praktycznego, integracji społecznej) dla odczuwanego dobrostanu psychicznego. Wykazano również, że wsparcie społeczne jest predyktorem ogólnego dobrostanu wśród badanych osób.

Słowa kluczowe: wsparcie społeczne, dobrostan psychiczny, niepłodność

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2020

Tom: XXV

Numer: 4

Tytuł: Znaczenie wsparcia społecznego dla dobrostanu psychicznego osób leczących się z powodu niepłodności

Autorzy: Alicja Malina, Dorota Suwalska-Barancewicz

PFP: 417–430

DOI: 10.14656/PFP20200403