tom XXV / numer 4Agata Wolanin, Wdzięczność a dobrostan człowieka – zależności i mechanizmy

powrót do archiwum

Abstrakt

Celem tekstu jest przybliżenie badań ukazujących związki korelacyjne i przyczynowo-skutkowe między skłonnością do doświadczania wdzięczności a dobrostanem, w ujęciu subiektywnym i dobrostanu psychicznego, a także wskazanie mechanizmów zależności między tymi zmiennymi. Przybliżono także powiązania między wdzięcznością a wybranymi zmiennymi, które mogą wyjaśniać zależności między wdzięcznością a dobrostanem, w postaci zmiennych związanych ze zdrowiem fizycznym i psychicznym oraz zmiennych związanych z relacjami społecznymi.

Słowa kluczowe: wdzięczność, dobrostan, mechanizmy

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2020

Tom: XXV

Numer: 4

Tytuł: Wdzięczność a dobrostan człowieka – zależności i mechanizmy

Autorzy: Agata Wolanin

PFP: 406–416

DOI: 10.14656/PFP20200402