tom XXV / numer 4Iwona Janicka, Mariusz Cieślak, Satysfakcja seksualna i jej znaczenie w bliskich związkach emocjonalnych

powrót do archiwum

Abstrakt

Badanie miało na celu ocenę znaczenia satysfakcji seksualnej dla zaangażowania w bliski związek emocjonalny. Analizy obejmowały także płeć, orientację seksualną, okres obecnego związku oraz liczbę wcześniejszych związków. Uczestnikami badania były osoby o orientacji homoseksualnej (230 osób badanych) i heteroseksualne (300 osób badanych). Do badań wykorzystano: ankietę socjodemograficzną, Kwestionariusz Satysfakcji Seksualnej Nomejko i Dolińskiej-Zygmunt (2014) oraz Kwestionariusz Zaangażowania Interpersonalnego (KZI) autorstwa Janickiej i Szymczaka (2017) – polska adaptacja Inwentarza Zaangażowania Stanleya i Markmana. Wyniki badań dowiodły, że długotrwały charakter związku i niewielka liczba wcześniejszych związków lub ich brak wpływają korzystnie na satysfakcję seksualną lesbijek, a ostatecznie na ich zaangażowanie w relację z partnerem. Natomiast sukcesywna kohabitacja ma negatywny wpływ na stabilność związku, co zaobserwowano u homoseksualnych mężczyzn i osób heteroseksualnych. Omówiono potencjalne procesy leżące u podstaw tych ustaleń.

Słowa kluczowe: satysfakcja seksualna, zaangażowanie, orientacja seksualna

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2020

Tom: XXV

Numer: 4

Tytuł: Satysfakcja seksualna i jej znaczenie w bliskich związkach emocjonalnych

Autorzy: Iwona Janicka, Mariusz Cieślak

PFP: 389–405

DOI: 10.14656/PFP20200401