tom XXV / numer 3Adrianna Kaczuba, Skala Przekonań Dorosłych Eurosierot (SPDE) – założenia teoretyczne i analiza właściwości psychometrycznych

powrót do archiwum

Abstrakt

Celem niniejszego badania była analiza właściwości psychometrycznych Skali Przekonań Dorosłych Eurosierot (SPDE) – autorskiego narzędzia do badania przekonań na swój temat osób dorosłych, których rodzice emigrowali w przeszłości zarobkowo. Zbadano 327 młodych dorosłych będących eurosierotami. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że SPDE obejmuje 13 twierdzeń tworzących 3 wymiary: Dążenie do doskonałości, Separacyjne poczucie winy i Przekonanie o bezwartościowości. SPDE charakteryzuje się dobrymi parametrami psychometrycznymi i może być stosowana w badaniach naukowych.

Słowa kluczowe: eurosieroty, migracja zarobkowa, psychologiczne skutki emigracji, nieadaptacyjne przekonania

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2020

Tom: XXV

Numer: 3

Tytuł: Skala Przekonań Dorosłych Eurosierot (SPDE) – założenia teoretyczne i analiza właściwości psychometrycznych

Autorzy: Adrianna Kaczuba

PFP: 336–352

DOI: 10.14656/PFP20200305