tom XXV / numer 2Dagmara Budnik-Przybylska, Karol Karasiewicz, Reliability and validity of the Polish version of the Sport Imagery Ability Questionnaire (SIAQ). Psychometric characteristics of the SIAQ

powrót do archiwum

Abstrakt

W badaniu przeanalizowano strukturę czynnikową, rzetelność oraz trafność zbieżną polskiej adaptacji Kwestionariusza Umiejętności Wyobraźni w Sporcie (SIAQ) składającego się z 15 stwierdzeń, mierzącego 5 wymiarów: umiejętność, strategia, cel, mistrzostwo, emocje. W badaniu uczestniczyło 391 sportowców (152 kobiety oraz 239 mężczyzn) w wieku 14–62 lat (M = 22,7; SD = 6,1). Zostali zrekrutowani z polskich klubów sportowych. Eksploracyjna analiza czynnikowa (CFA) ujawniła, że struktura pięcioczynnikowa jest dobrze dopasowana do danych χ2 (40) = 77,92; p < ,001; RMSEA = ,051; CFI = ,937. Konfirmacyjna analiza czynnikowa (CFA) potwierdziła pięcioczynnikową strukturę χ2 (80) = 201,650; p < ,001; CFI = ,931; RMSEA = ,062. Spójność wewnętrzna została potwierdzona dla wszystkich podskal z wartościami CR w granicach od ,594 do ,776. SIAQ jest rzetelne i trafne dla obu płci. Prezentuje dobrą stabiliność czasową (test-retest) w okresie dwóch miesięcy oraz ujawnia akceptowalną trafność zbieżną. Polska adaptacja SIAQ ma dobre wsparcie psychometryczne.

Słowa kluczowe: adaptacje testów, testy/kwestionariusze, wyobrażenia, psychologia sportu

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2020

Tom: XXV

Numer: 2

Tytuł: Reliability and validity of the Polish version of the Sport Imagery Ability Questionnaire (SIAQ). Psychometric characteristics of the SIAQ

Autorzy: Dagmara Budnik-Przybylska, Karol Karasiewicz

PFP: 221–237

DOI: 10.14656/PFP20200205