tom XXV / numer 2Paweł Błaszczyński, Inner picture or inner description – is it possible to combine cognitive codes with autobiographical memories and what we earn from it?

powrót do archiwum

Abstrakt

Współczesne podejście do badań nad pamięcią zakłada traktowanie jej jako aktywnego narzędzia w systemie Ja. Pomysł użycia kodów poznawczych, w tym wizualizacji, dla zrozumienia mechanizmów Ja jest jedną z dróg współczesnej psychologii. W artykule ukazano, jak pojęcie wizualizacji funkcjonuje w obszarze psychologii i jak termin dwóch kodów poznawczych może zostać odniesiony do zagadnień pamięci autobiograficznej i Ja. Ta dyskusja staje się ważną dla współczesnej psychologii, w artykule ukazano, co udało się zrobić w tym obszarze oraz jakie pytania domagają się dalszych odpowiedzi.

Słowa kluczowe: wizualizacja, pamięć autobiograficzna, Ja, wyobraźnia, historia życia

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2020

Tom: XXV

Numer: 2

Tytuł: Inner picture or inner description – is it possible to combine cognitive codes with autobiographical memories and what we earn from it?

Autorzy: Paweł Błaszczyński

PFP: 208–220

DOI: 10.14656/PFP20200204