tom XXV / numer 1Anna Paszkowska-Rogacz, Marta Znajmiecka-Sikora, Styl przywiązania a tolerancja niejednoznaczności w sytuacji podejmowania decyzji zawodowych przez młodych dorosłych. Mediacyjny efekt poczucia bezpieczeństwa

powrót do archiwum

Abstrakt

W artykule przedstawione zostały wyniki badań poświęconych analizie związków pomiędzy stylem przywiązania a tolerancją niejednoznaczności w sytuacji podejmowania decyzji zawodowych przez młodych dorosłych. W badaniu wzięły udział 434 osoby w wieku od 18 do 34 lat (M = 23,8; SD = 3,4). Kobiety stanowiły 63,2% badanej grupy. Wykorzystane narzędzia to Kwestionariusz doświadczenia w bliskich relacjach w adaptacji Marchwickiego, Kwestionariusz tolerancji niejednoznaczości w sytuacji podejmowania decyzji zawodowych autorstwa Xu i Traceya oraz Kwestionariusz poczucia bezpieczeństwa Uchnasta. Uzyskane wyniki wskazują, że zarówno lękowo-ambiwalentny, jak i unikający styl przywiązania do matki oraz ojca wiążą się z niższą tolerancja niejednoznaczności w sytuacji wyboru zawodowego. Z przeprowadzonych analiz mediacji wynika, iż negatywny związek pozabezpiecznych stylów przywiązania z kształtowaniem tolerancji niejednoznaczności wyraźnie ulega całkowitej lub częściowej redukcji, jeśli jednostka dysponuje dodatkowym zasobem w postaci uogólnionego poczucia bezpieczeństwa.

Słowa kluczowe: styl przywiązania, tolerancja niejednoznaczności, poczucie bezpieczeństwa, decyzje zawodowe

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2020

Tom: XXV

Numer: 1

Tytuł: Styl przywiązania a tolerancja niejednoznaczności w sytuacji podejmowania decyzji zawodowych przez młodych dorosłych. Mediacyjny efekt poczucia bezpieczeństwa

Autorzy: Anna Paszkowska-Rogacz, Marta Znajmiecka-Sikora

PFP: 67–84

DOI: 10.14656/PFP20200104