tom XXV / numer 1Joanna Wysocka, Karolina Golec, Agnieszka Pluta, Zastosowanie techniki fNIRS w badaniach mechanizmów neuronalnych poznania społecznego. Przegląd najważniejszych badań

powrót do archiwum

Abstrakt

Funkcjonalna spektroskopia bliskiej podczerwieni (ang. near-infrared spectroscopy, fNIRS) to technika badawcza pozwalająca na pomiar aktywności funkcjonalnej mózgu. W badaniach przy użyciu fNIRS mogą uczestniczyć młodsze dzieci i niemowlęta, a także osoby, u których występują przeciwwskazania do zastosowania innych technik neuroobrazowania. W związku z powyższym metoda ta jest coraz częściej stosowana w badaniach mechanizmów neurorozwojowych poznania społecznego. Co więcej, jej użycie zwiększa trafność ekologiczną badań, umożliwiając m.in. pomiar aktywności korowej podczas interakcji twarzą w twarz. W artykule omówiono podstawy teoretyczne techniki fNIRS, wskazano jej wady i zalety oraz dokonano przeglądu badań z zastosowaniem fNIRS, ilustrujących znaczenie tej techniki dla dalszego rozwoju dziedziny neuronauki społecznej.

Słowa kluczowe: fNIRS, poznanie społeczne, neuronauka społeczna, zaburzenia neurorozwojowe

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2020

Tom: XXV

Numer: 1

Tytuł: Zastosowanie techniki fNIRS w badaniach mechanizmów neuronalnych poznania społecznego. Przegląd najważniejszych badań

Autorzy: Joanna Wysocka, Karolina Golec, Agnieszka Pluta

PFP: 21–39

DOI: 10.14656/PFP20200102