tom XXV / numer 1Małgorzata Gut, Rafał Wróblewski, Jak umysł przetwarza ułamki? Poznawcze reprezentacje liczb niecałkowitych

powrót do archiwum

Abstrakt

Zagadnienie umysłowych reprezentacji liczb, ich kształtowania się w rozwoju i neuronalnego podłoża jest stosunkowo dobrze poznane i udokumentowane w literaturze. Z badań tych wiadomo między innymi, że istnieje bardzo ścisły związek między umysłowymi reprezentacjami liczb i przestrzeni, co ilustruje koncepcja uporządkowania liczb na tzw. Mentalnej Osi Liczbowej. Doniesienia z badań nad tą zależnością dotyczą jednak głównie liczb całkowitych, zaś analogiczne badania nad poznawczymi reprezentacjami ułamków są nieliczne i dają niejednoznaczne rezultaty. Niniejszy artykuł stanowi próbę przeglądu dotychczasowej literatury dotyczącej tego tematu z odniesieniem do neuronalnych i behawioralnych korelatów mentalnych reprezentacji liczb niecałkowitych, jak również metod ich badania. Stawiane są też pytania, mogące stanowić punkt wyjścia do dalszych dociekań w tym zakresie.

Słowa kluczowe: poznanie matematyczne, efekt SNARC, ułamki, umiejętności matematyczne

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2020

Tom: XXV

Numer: 1

Tytuł: Jak umysł przetwarza ułamki? Poznawcze reprezentacje liczb niecałkowitych

Autorzy: Małgorzata Gut, Rafał Wróblewski

PFP: s. 5–20

DOI: 10.14656/PFP20200101