Emilia Soroko, Kamil Janowicz, Aleksandra Frąckowiak, Aleksandra Siatka Polska wersja kwestionariusza do badania świadomości tożsamości narracyjnej

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2019

Tom: XXIV

Numer: 4

Tytuł: Polska wersja kwestionariusza do badania świadomości tożsamości narracyjnej

Autorzy: Emilia Soroko, Kamil Janowicz, Aleksandra Frąckowiak, Aleksandra Siatka

PFP: 477–497

DOI: https://doi.org/10.14656/PFP20190406

Abstrakt

Artykuł jest sprawozdaniem prac nad polską adaptacją kwestionariusza do badania świadomości tożsamości narracyjnej (Awareness of Narrative Identity Questionnaire, ANIQ). Samoświadomość własnej tożsamości narracyjnej jest traktowana jako zdolność metapoznawcza, która dotyczy rozumienia, że życiowe doświadczenia mogą być reprezentowane jako opowieść o Ja i postrzegania własnych wspomnień autobiograficznych jako spójnych czasowo, przyczynowo i tematycznie. Przedstawiono właściwości psychometryczne kwestionariusza, określono jego rzetelność, trafność wewnętrzną, opisano trafność kryterialną oraz stabilność test-retest. Aby określić zakresy równoważności narzędzi, porównano uzyskane wyniki z tymi uzyskanymi przy stosowaniu wersji oryginalnej. Właściwości psychometryczne uprawomocniają korzystanie z polskiej wersji narzędzia w badaniach naukowych oraz rozpoczęcie porównań międzykulturowych.

Słowa kluczowe: tożsamość narracyjna, koherencja narracji, nadawanie znaczeń, wspomnienia autobiograficzne