tom XXIV / numer 4Anna Maria Manek, Ambiwalencje rozwoju pracowników. Rozważania wokół struktury życia zawodowego

powrót do archiwum

Abstrakt

Celem rozważań jest problem ambiwalencji rozwoju struktury życia zawodowego, rozwoju kariery, który zachodzi w dorosłości. Ambiwalen-cje wynikają ze skomplikowanej sytuacji pracy i pracownika w firmie oraz mają charakter strukturalny. Jeden z rodzajów ambiwalencji wiąże się z dwoistością struktury życia zawodowego, która kształtuje się wskutek zarówno wpływu spo-łecznego, jak i osobistych dążeń jednostki (podmiot – struktura społeczna). Inny rodzaj ambiwalencji wynika z dwoistości procesu rozwoju, gdyż kształtowanie się struktury życia zawodowego, kariery łączy się z koniecznością obejmowania jednocześnie dwu perspektyw czasowych: teraźniejszości i przyszłości, szczegól-nie w okresach przejściowych struktury życia.

Słowa kluczowe: struktura życia, kariera, rozwój osoby dorosłej, ambiwalencja

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2019

Tom: XXIV

Numer: 4

Tytuł: Ambiwalencje rozwoju pracowników. Rozważania wokół struktury życia zawodowego

Autorzy: Anna Maria Manek

PFP: 467–476

DOI: 10.14656/PFP20190405