tom XXIV / numer 4Sławomir Ślaski, Style przywiązania z partnerem i przyjaciółmi a cechy osobowości u kobiet współuzależnionych

powrót do archiwum

Abstrakt

Głównym celem badań był opis funkcjonowania kobiet współuzależnionych z partnerem życiowym oraz przyjaciółmi na podstawie koncepcji przywiązania.

Zbadano 50 kobiet, które podjęły psychoterapię współuzależnienia. Badania wykazały, że kobiety współuzależnione w porównaniu z kobietami z grupy kontrolnej prezentują wyższy poziom stylu unikowego i ambiwalentnego w stosunku do partnera życiowego, a także wiele cech osobowości, np. wysoki altruizm, słabą asertywność, negatywne emocje. Wykazano również, że kobiety współuzależnione funkcjonują mniej zależnie w relacji z przyjaciółką niż partnerem życiowym. Przyszłe badania powinny dotyczyć funkcjonowania personalnego kobiet współuzależnionych w stosunku do innych osób, np. dzieci.

Słowa kluczowe: przywiązanie, współuzależnienie, osobowość

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2019

Tom: XXIV

Numer: 4

Tytuł: Style przywiązania z partnerem i przyjaciółmi a cechy osobowości u kobiet współuzależnionych

Autorzy: Sławomir Ślaski

PFP: 443–466

DOI: 10.14656/PFP20190404