tom XXIV / numer 3Agata Wolanin, Wdzięczność w psychologii – przegląd definicji, głównych ujęć i koncepcji

powrót do archiwum

Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie głównych definicji i koncepcji wdzięczności w psychologii. Wdzięczność jest rozumiana w kategoriach emocji, nastroju i cechy afektywnej. Zaprezentowano następujące koncepcje wdzięczności dyspozycyjnej: 1. Koncepcja wdzięczności McCullougha i Emmonsa, 2. Koncepcja wdzięczności Watkinsa, Woodwarda, Stone’a i Koltsa, 3. Koncepcja wdzięczności jako doceniania, 4. Koncepcja wdzięczności jako orientacji życiowej, 5. Koncepcja wdzięczności wyższego rzędu oraz 6. Wdzięczność w koncepcji cnót i sił charakteru Seligmana i Petersona.

Słowa kluczowe: wdzięczność, dyspozycja, cecha afektywna, docenianie

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2019

Tom: XXIV

Numer: 3

Tytuł: Wdzięczność w psychologii – przegląd definicji, głównych ujęć i koncepcji

Autorzy: Agata Wolanin

PFP: 356–372

DOI: 10.14656/PFP20190306