Jagoda Różycka Wyznaczniki wczesnej adaptacji do stwardnienia rozsianego

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2019

Tom: XXIV

Numer: 3

Tytuł: Wyznaczniki wczesnej adaptacji do stwardnienia rozsianego

Autorzy: Jagoda Różycka

PFP: 334–355

DOI: https://doi.org/10.14656/PFP20190305

Abstrakt

Celem prezentowanych badań było ustalenie istotnych wyznacz-ników procesu przystosowania do stwardnienia rozsianego wśród pacjentów. Badaniom poddano 40 osób z wczesną diagnozą choroby. Wykorzystano Skalę SPP-25, Skalę AIS, Skalę HADS i Skalę MSIS. Uzyskane wyniki wskazują na dobre przystosowanie badanych osób do stwardnienia rozsianego w postaci umiarko-wanego poziom akceptacji choroby oraz wysokiego poziomu jakości życia oraz dobrego funkcjonowania emocjonalnego. Prężność jako zmienna psychologiczna okazała się istotnym czynnikiem sprzyjającym adaptacji w zakresie zdolności do tolerowania niepowodzeń, mobilizacji w trudnych chwilach oraz optymistycz-nego nastawienia do życia. Wyniki omawiane są w kontekście pomocy psycholo-gicznej dla wybranej grupy pacjentów.

Słowa kluczowe: prężność, stwardnienie rozsiane, adaptacja, jakość życia