Robert Modrzyński Zaburzenia związane z używaniem alkoholu – propozycje zmian w klasyfikacji icd-11

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2019

Tom: XXIV

Numer: 3

Tytuł: Zaburzenia związane z używaniem alkoholu – propozycje zmian w klasyfikacji icd-11

Autorzy: Robert Modrzyński

PFP: 324–333

DOI: https://doi.org/10.14656/PFP20190304

Abstrakt

Od czasu wejścia klasyfikacji ICD-10 w 1992 roku minęło ponad 20 lat. Na projekt rewizji ICD przyszło nam czekać do czerwca 2018 roku, która oficjalnie będzie stosowana od 2022 roku.

Potrzeba uaktualnienia klasyfikacji wynika z kilku nadrzędnych powodów. Postęp cywilizacyjny konfrontuje klinicystów z coraz to nowymi rodzajami zaburzeń psychicznych, jak np. uzależnienie od Internetu. Postęp technik neuroobrazowania zmienia postrzeganie tzw. zaburzeń czynnościowych, których podłoże okazuje się mieć biologiczne uwarunkowanie. Kolejnym argumentem za wprowadzeniem zmian był „problem nadmiernej specyfikacji”. Postrzeganie zaburzenia jako zbioru kilkunastu objawów zatraca zdolność całościowego postrzegania pacjenta. Mając na uwadze powyżej opisane problemy, WHO zdecydowało, że podstawowa opieka zdrowotna stanie się obszarem, dzięki któremu będzie można zwiększyć rozpoznawalność zaburzeń psychicznych oraz rozpocząć leczenie od bardzo wczesnego etapu. Podstawowym założeniem stało się ograniczenie ilości zaburzeń do mniej niż 100 kategorii. Kryteria diagnostyczne sprowadzono do postaci ścieżek diagnostycznych, które odzwierciedlają główne cechy zaburzenia. Celem artykułu jest przedstawienie zmian w kryteriach rozpoznawania zaburzeń związanych z używaniem alkoholu ujętych w ICD-11. Zaprezentowana zostanie kategoria zaburzeń związanych z używaniem alkoholu, jej definicja oraz kryteria diagnostyczne. Zestawiono również objawy uzależnienia od alkoholu według ICD-11 wraz z odpowiadającymi im kryteriami ICD-10 oraz DSM-5.

Słowa kluczowe: uzależnienie od alkoholu, zaburzenia związane z używaniem alkoholu, szkodliwy wzorzec używania alkoholu, ryzykowne używanie alkoholu, ICD-11