Ryszard Klamut Dwuczynnikowy model doświadczania bezpieczeństwa –założenia teoretyczne i empiryczna weryfikacja: kwestionariusz doświadczania bezpieczeństwa

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2019

Tom: XXIV

Numer: 3

Tytuł: Dwuczynnikowy model doświadczania bezpieczeństwa –założenia teoretyczne i empiryczna weryfikacja: kwestionariusz doświadczania bezpieczeństwa

Autorzy: Ryszard Klamut

PFP: 308–323

DOI: https://doi.org/10.14656/PFP20190303

Abstrakt

Artykuł prezentuje założenia teoretyczne oraz empiryczną weryfikację modelu doświadczania bezpieczeństwa. Teoretyczny model opisuje przedstawiane zjawisko za pomocą dwóch aspektów: poczucia oraz refleksji nad bezpieczeństwem. Pierwszy aspekt dotyczy emocjonalnego odczuwania stanu bezpieczeństwa, drugi zaś uwzględniania bezpieczeństwa w ocenianiu sytuacji życiowej. Empiryczna weryfikacja została przeprowadzona za pomocą Kwestionariusza doświadczania bezpieczeństwa (KDB). Jego psychometryczne właściwości zostały opracowane na grupie 949 osób w wieku od 18 do 63 lat. Uzyskane wyniki potwierdzają istnienie dwuwymiarowej struktury modelu doświadczania bezpieczeństwa na poziomie empirycznym, wykazują także wystarczający poziom rzetelności oraz trafności opracowanego narzędzia do prowadzenia badań.

Słowa kluczowe: poczucie bezpieczeństwa, refleksja nad bezpieczeństwem, legitymizacja systemu, aktywność obywatelska