Monika Wysota, Lucyna Bakiera Kwestionariusze do badania psychicznych atrybutów dorosłości – podstawy teoretyczne, konstrukcja narzędzi i ich psychometryczna weryfikacja

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2019

Tom: XXIV

Numer: 3

Tytuł: Kwestionariusze do badania psychicznych atrybutów dorosłości – podstawy teoretyczne, konstrukcja narzędzi i ich psychometryczna weryfikacja

Autorzy: Monika Wysota, Lucyna Bakiera

PFP: 271–291

DOI: https://doi.org/10.14656/PFP20190301

Abstrakt

W artykule zostaną zaprezentowane: 1) etapy konstrukcji kwestionariuszy służących do pomiaru psychicznych przejawów dorosłości, 2) ich właściwości psychometryczne, a także 3) podstawowe założenia teoretyczne, na podstawie których zostały one zbudowane. W skład zestawu kwestionariuszy wchodzą dwa narzędzia: Kwestionariusz Kompetencji Psychicznych Osób Dorosłych (KKPD) i Kwestionariusz Poczucia Posiadania Kompetencji Psychicznych Osób Dorosłych (KPPKPD). Narzędzia powstały na podstawie autorskiego ujęcia dorosłości, w którym wyróżnione zostały dwa jej aspekty – psychiczny i społeczny, każdy ujmowany z perspektywy subiektywnej i obiektywnej. Zestaw przeznaczony jest do badania osób w wieku 18–35 lat. Każde z narzędzi posiada zadowalającą rzetelność, w związku z czym może być stosowane w badaniach naukowych. Badania walidacyjne zostały przeprowadzone na grupie 240 osób w wieku 18–35 lat.

Słowa kluczowe: wkraczanie w dorosłość, dorosłość społeczna, dorosłość psychiczna, role społeczne i zadania, kompetencje psychiczne