Natalia Ksiądz-Gołębiowska, Maria Oleś Poczucie własnej skuteczności i subiektywna jakość życia u chłopców z ADHD w wieku wczesnoszkolnym

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2019

Tom: XXIV

Numer: 2

Tytuł: Poczucie własnej skuteczności i subiektywna jakość życia u chłopców z ADHD w wieku wczesnoszkolnym

Autorzy: Natalia Ksiądz-Gołębiowska, Maria Oleś

PFP: 225–240

DOI: https://doi.org/10.14656/PFP20190205

Abstrakt

Celem badań była analiza poczucia własnej skuteczności i subiektywnej jakości życia u chłopców z ADHD. W badaniach wzięło udział 60 chłopców w wieku 9–12 lat: 30 chłopców z diagnozą ADHD i 30 chłopców nieprzejawiających zaburzeń neurorozwojowych, stanowiących grupę porównawczą. Główne pytania badawcze skoncentrowano wokół analizy różnic między grupą kliniczną i grupą porównawczą oraz wokół oceny zależności między badanymi zmiennymi. Uzyskane wyniki pozwoliły na potwierdzenie części z przyjętych założeń. Chłopcy z ADHD prezentują niższe poczucie jakości życia i niższe przekonanie o własnej skuteczności, jednak tylko w wybranych aspektach. Co więcej, poczucie jakości życia koreluje z samoskutecznością jedynie w jednym wymiarze. Prezentowane rezultaty badań mają istotne znaczenie w planowaniu terapii dzieci z ADHD.

Słowa kluczowe: poczucie własnej skuteczności, poczucie jakości życia, ADHD