Anna Oleszkowicz, Katarzyna Gwiżdż Formowanie się tożsamości osobistej w okresie stającej się dorosłości, w kontekście poczucia bezpieczeństwa i gotowości do zmian

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2019

Tom: XXIV

Numer: 2

Tytuł: Formowanie się tożsamości osobistej w okresie stającej się dorosłości, w kontekście poczucia bezpieczeństwa i gotowości do zmian

Autorzy: Anna Oleszkowicz, Katarzyna Gwiżdż

PFP: 184–204

DOI: https://doi.org/10.14656/PFP20190203

Abstrakt

Prezentowane badania wpisują się zarówno w poszukiwanie emocjonalnych (osobowościowych) predyktorów formowania się tożsamości, jak też (pośrednio) w określenie znaczenia czynników środowiskowych (rodzinnych). Podstawę teoretyczną badań stanowi model Podwójnego Cyklu Formowania się Tożsamości Luyckxa i współpracowników. W badaniu wzięło udział 248 osób w wieku 19–30 lat (w tym 136 kobiet). Wykorzystano następujące metody: Kwestionariusz Procesów Tożsamościowych (KPT-36) autorstwa A. Słowińskiej i A. Oleszkowicz, kwestionariusz „Człowiek w świecie” M. Ledzińskiej, kwestionariusz Poczucia Bezpieczeństwa Z. Uchnasta oraz dyferencjał semantyczny skonstruowany dla pojęcia „Moja przyszłość”. Wyniki wskazują na pozytywną zależność pomiędzy poczuciem bezpieczeństwa i pozytywnym stosunkiem własnej przyszłości a nasileniem procesów eksploracji w głąb oraz identyfikacji ze zobowiązaniem. Z kolei ujemna zależność dotyczy eksploracji wszerz oraz eksploracji ruminacyjnej. Podobne zależności z wymiarami tożsamości dotyczą deklarowanej przez badanych gotowości do przyjęcia zmian charakterystycznych dla współczesnej rzeczywistości.

Słowa kluczowe: procesy tożsamościowe, refleksyjna eksploracja wszerz i w głąb, eksploracja ruminacyjna, identyfikacja ze zobowiązaniem, poczucie bezpieczeństwa