Yury Viktorovich Pushkarev, Elena Aleksandrovna Pushkareva Personality self-determination and its philosophical reflection: the value of philosophical knowledge

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2019

Tom: XXIV

Numer: 1

Tytuł: Personality self-determination and its philosophical reflection: the value of philosophical knowledge

Autorzy: Yury Viktorovich Pushkarev, Elena Aleksandrovna Pushkareva

PFP: 129–137

DOI: https://doi.org/10.14656/PFP20190108

Abstrakt

Wprowadzenie. Artykuł dotyczy rozwoju zdolności adaptacyjnych współczesnego człowieka w społeczeństwie informacyjnym. Celem artykułu jest społeczno-filozoficzna analiza związku między (osobistym) samostanowieniem podmiotu, pomyślną adaptacją do społeczeństwa i zdolnością do refleksji.

Materiały i metody. Metodologia artykułu opiera się na analizie filozoficznej i uogólnieniu badań naukowych w zakresie rozwoju informacji i wiedzy społeczeństwa, filozofii edukacji i kształcenia w ciągu całego życia.

Wyniki. Autorzy rozważają możliwe rodzaje adaptacji osoby. Ich uwaga jest skoncentrowana na adaptacyjnych możliwościach osobowościowego samostanowienia.

  1. Motywy społeczne w procesie adaptacji osobowości odgrywają najważniejszą rolę, ponieważ ukierunkowują aktywność na inną osobę, a to dostarcza podstawy do rozważań na temat społecznego znaczenia działań edukacyjnych. 
  2. Najważniejszym wskaźnikiem adaptacji osobowości, z naszego punktu widzenia, jest zdolność do świadomej wolicjonalnej samoregulacji (refleksji). Refleksja jest niezbędna do przezwyciężenia bezwładności osobowości i motywacji zewnętrznej.
  3. Nowoczesna osobowość musi przetwarzać (analizować) dużą ilość informacji. Można to zrobić z powodzeniem na podstawie systematycznej wiedzy metodologicznej dotyczącej analizy i syntezy informacji naukowych i edukacyjnych.
  4. Filozofia kreuje zdolność osobowości do myślenia krytycznego, refleksyjnego. Autorzy podkreślają, że głównym celem wiedzy filozoficznej jest rozwój zdolności refleksyjnych. 

Innymi słowy, główną wartością wiedzy filozoficznej jest jej zdolność do zwiększania poziomu aktywnej adaptacji osobowości w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym.

Wnioski. Autorzy stawiają tezę, że filozofia kreuje zdolność osoby do krytycznego myślenia, do refleksji, a to przyczynia się do zwiększenia zdolności adaptacyjnych autonomicznej osoby w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym.

Słowa kluczowe: osobowość samostanowiąca, adaptacyjność, zdolność do refleksji, refleksja filozoficzna