Marta Boczkowska, Mateusz Banaszkiewicz, Mariusz Zięba Women who experience violence – an interpretative phenomenological analysis of the post-traumatic adaptation proces

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2019

Tom: XXIV

Numer: 1

Tytuł: Women who experience violence – an interpretative phenomenological analysis of the post-traumatic adaptation proces

Autorzy: Marta Boczkowska, Mateusz Banaszkiewicz, Mariusz Zięba

PFP: 117–128

DOI: https://doi.org/10.14656/PFP20190107

Abstrakt

Celem badania była analiza osobistych historii kobiet doświadczających przemocy (psychologicznej/fizycznej/ekonomicznej). Użyto Interpretacyjnej Analizy Fenomenologicznej (IPA) w celu sprawdzenia, w jaki sposób homogeniczna grupa siedmiu kobiet nadaje znaczenie swoim osobistym doświadczeniem związanym z traumą. Wyniki indywidualne i zbiorcze umożliwiły wtórną interpretację w odniesieniu do indywidualnych i zbiorczych cech doświadczenia badanych kobiet. Wyróżniono następujące tematy: sprawczość – wzrost poczucia osobistej siły, narracje na temat sprawcy, pozytywny i negatywny wpływ innych ludzi oraz percepcję kontroli.

Słowa kluczowe: trauma, przemoc domowa, radzenie sobie przez nadawanie znaczenia, interpretacyjna analiza fenomenologiczna, readaptacja