Beata Zarzycka Predictors and mediating role of forgiveness in the relationship between religious struggle and ment

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2019

Tom: XXIV

Numer: 1

Tytuł: Predictors and mediating role of forgiveness in the relationship between religious struggle and ment

Autorzy: Beata Zarzycka

PFP: s. 93–116

DOI: https://doi.org/10.14656/PFP20190106

Abstrakt

W dwóch badaniach przedstawiono predyktory i funkcje tendencji i postawy wobec przebaczenia w relacjach interpersonalnych. Badanie 1 zawiera analizę zależności między cechami osobowości, postawami rodzicielskimi i zmaganiem religijnym a tendencją i postawą wobec przebaczenia. Badanie 2 zawiera analizę mediacyjnej funkcji tendencji i postawy wobec przebaczenia w związku zmagań religijnych ze wskaźnikami zdrowia psychicznego. Wykazano, że predyktorami postawy wobec przebaczenia są: wysokie religijne poczucie winy i przekonanie o potrzebie uzyskania przebaczenia od Boga, niski negatywny afekt względem Boga i niskie negatywne interakcje z ludźmi wierzącymi. Predyktorami tendencji do przebaczenia są: niska neurotyczność, niskie postawy ochraniające rodziców oraz niski negatywny afekt względem Boga. Tylko tendencja do przebaczenia jest istotnym mediatorem w związku zmagań religijnych z satysfakcją z życia, odczuwanym stresem i stanem zdrowia psychicznego.

Słowa kluczowe: gotowość do przebaczenia, postawa wobec przebaczenia, predyktory przebaczenia, zdrowie psychiczne, zmagania religijne