Elżbieta Napora Skala Komunikowania się Adolescentów z Rówieśnikami (SKAR) – właściwości psychometryczne narzędzia szacującego zadowolenie z relacji z rówieśnikami

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2019

Tom: XXIV

Numer: 1

Tytuł: Skala Komunikowania się Adolescentów z Rówieśnikami (SKAR) – właściwości psychometryczne narzędzia szacującego zadowolenie z relacji z rówieśnikami

Autorzy: Elżbieta Napora

PFP: 57–78

DOI: https://doi.org/10.14656/PFP20190104

Abstrakt

Celem była próba odpowiedzi na pytanie czy właściwości psychometryczne skonstruowanej skali są zadawalające. Przegląd ujmowania relacji interpersonalnych, skłonił do przyjęcia komunikowania się za parametr tych relacji. Skala Parent Adolescent Communication Scales była pierwowzorem dla konstrukcji Skali Komunikowania się Adolescentów z Rówieśnikami (SKAR), której twierdzenia przeformułowano, konstruując narzędzie do pomiaru komunikowania się adolescentów z rówieśnikami. Narzędzie weryfikowano badając 405 adolescentów pochodzących z Górnego Śląska. Rzetelność i trafność narzędzia są wysokie, SKAR może służyć do pomiaru otwartości i trudności komunikowania się adolescentów z rówieśnikami oraz wnioskowania o jakości relacji adolescenta z rówieśnikami.

Słowa kluczowe: relacje z rówieśnikami, otwartość w komunikacji, komunikacja z trudnościami