Maria Magdalena Milcarz Uczucia moralne, wartości i przekonania postkrytyczne członków stowarzyszenia Mensa Polska – analiza porównawcza

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2019

Tom: XXIV

Numer: 1

Tytuł: Uczucia moralne, wartości i przekonania postkrytyczne członków stowarzyszenia Mensa Polska – analiza porównawcza

Autorzy: Maria Magdalena Milcarz

PFP: s. 42–56

DOI: https://doi.org/10.14656/PFP20190103

Abstrakt

Celem badań było ustalenie, czy występują różnice w zakresie uczuć moralnych, wartości i przekonań postkrytycznych między osobami wybitnie uzdolnionymi i grupą porównawczą. Wykorzystano następujące narzędzia badawcze: Skalę Uczuć Moralnych, Skalę Wartości Schelerowskich oraz Skalę Przekonań Postkrytycznych. W badaniach wzięło udział 200 osób (100 członków stowarzyszenia Mensa Polska oraz 100 osób niezrzeszonych w stowarzyszeniu). Zastosowano metodę doboru parami, uwzględniając wiek oraz płeć badanych.Ustalono, że osoby należące do Mensy Polskiej mniej cenią wartości moralne, witalne i świętości religijne, przeżywają mniej niedojrzałych uczuć moralnych, a także uzyskują niższe wyniki w skali ortodoksji, zaś wyższe w skalach relatywizmu i krytyki zewnętrznej niż badana grupa porównawcza.

Słowa kluczowe: moralność, wartości, poznawcze wymiary religijności, inteligencja, wybitnie uzdolnieni